Близо 20 на сто от населението на област Добрич или 35 500 души живеят под прага на бедност от 319,83 лева месечно. Това сочат данните от проведеното през 2014 година изследване „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания” – Добрич. Относителният дял на бедност при мъжете в област Добрич е 22.3%, а при жените - 16.6%. В седем области - Добрич, Смолян, Монтана, София, Разград, Габрово и Благоевград, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност се увеличава с 10. 5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.0 процентен пункт. Линията на бедност за 2014 г. намалява спрямо 2013 г. само в областите Монтана, Кърджали и Русе.

Данните за 2014 г. показват, че ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 19.2 до 21.1%, или с 1.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 37.6%, или с 18.4 процентни пункта, а за страната нараства до 46.2%, или с 24.4 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица и пенсионерите. С материални лишения през 2014 г. в област Добрич са 20.9% от населението на областта, а в риск от бедност и социално изключване са били 33.2%.

Неравенството в разпределението на доходите на населението, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото, показва, че в област Добрич най-бедните 20% от домакинствата имат 6.8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Спрямо предходния наблюдаван период този показател бележи ръст (тогава това съотношение на доходите е било 5.3 пъти). В подобно положение са и областите Шумен, Стара Загора и Варна. Най-нисък процент на поляризация има в област Кюстендил.

В периода март - май 2016г. това изследване отново ще се проведе на територията на област Добрич. Анкетьорите от Териториално статистическо бюро Североизток, Отдел „Статистически изследвания – Добрич” ще посетят 215 обикновени домакинства избрани на случаен принцип от гр. Добрич и още 22 населени места в областта. Получените данни се използват  единствено за статистически цели.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно