В Ген. Тошево удължават ваканцията за детските градини, търсят решение за училищата

Снимка: Topnovini.bg
Снимка: Topnovini.bg

Във връзка с тежката зимна обстановка със заповед на кмета на община Генерал Тошево се преустановява дейността на всички детски градини на територията на общината, както и на Център за личностна подкрепа за развитие (Център за работа с деца), за периода 12.01 – 13.01. 2017.
Днес е последният ден от принудителната ваканция за учебните заведения на територията на общината. При обявяване на бедственото положение на 7 януари кметът се възползва от правомощията, които му дава Законът за предучилищното и училищното образование, и издаде заповед за преустановяване на учебните дейности за дните от 9 до 11 януари включително. В нормативната уредба е регламентирано мярката да се прилага еднократно при възникнали извънредни обстоятелства. Това изчерпва възможностите кметът да удължава ваканцията допълнително.
Предвид това, продължаващото бедствено положение и невъзможността да се осигури нормален учебен процес във всички учебни заведения, общинското ръководство ще използва всички законови възможности ваканцията на територията на община Генерал Тошево да бъде удължена. В случая вариантите са два – обявяване на ваканция до края на седмицата със заповед на директорите на училищата, след решение на педагогическите съвети или със заповед на министъра на образованието и науката.

Social

Коментари