• Снимка: БГНЕС

Намалява броят на дните със завишена концентрации на фини прахови частици в Добрич през миналата година, сочи отчетът за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда. През 2016 г. на пункта при ОУ “Хан Аспарух“ са регистрираните 13 такива дни, при нормативно допустими 35 дни.  Дните със замърсен въздух са основно през първото и четвъртото тримесечие на годината, което отново свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния въздух, става ясно от отчета.

Общината е включена като директен бенефициент по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, която ще финансира разработване или актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух.

Изпълнените през 2016 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах и фини прахови частици в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност, извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние.

Действащата Общинска програма за качеството на атмосферния въздух е актуализирана през 2014 година и е с период на действие до края на 2017 г.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно