•  Снимка: Topnovini.bg

По данни към края на миналата година, в болницата в Добрич работят 646 служители, от които  126 лекари, 1 магистър фармацевт, 277 специалисти по здравни грижи, 143 санитари, немедицински персонал с пряко участие в медицинската дейност 11 лица, друг персонал -  88. Това става ясно от отчет на изпълнителния директор на “МБАЛ Добрич” за 2016 г.

През миналата година в МБАЛ, като база за практическо обучение, провеждат своята специализация 42 лекари по 20 различни медицински специалности. На последната изпитна сесия през декември петима лекари на основен трудов договор са придобили специалност – по акушерство и гинекология, неонатология, кардиология, пневмология и фтизиатрия и медицинска онкология.

През 2016 година средната брутна работна заплата за лечебното заведение е 913 лева, като за лекари тя е около 1680 лева, около 880 лева за специалистите по здравни грижи и 488 лева - за санитари.

Най-високи са възнагражденията на висшия медицински персонал, които са 1 560 – 1 680 лв.

От 1 април миналата година от Министерство на здравеопазването е получено  финансиране за осигуряване на работни заплати за Спешно отделение, които са 1500 лева за лекар, а за медицинските сестри - 900 лева. През декември на свое заседание Съветът на директорите обсъди и определи нов размер на минималната работна заплата в „МБАЛ-Добрич“ АД. Решено е да се увеличи с 40,00 основното месечно трудово възнаграждение на всички служители на „МБАЛ – Добрич” АД, назначени на пълно работно време, с изключение на служителите, чиито работни заплати са увеличени от 1 ноември 2016 г. с допълнително споразумение към трудов договор. На всички служители, които получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата, възнагражденията се увеличават до размера на минималната работна заплата от 460 лв.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно