• Снимка: РБ "Дора Габе"

Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от областта се проведе в регионалната библиотека „Дора Габе“ в Добрич. То се организира по договор с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. В семинара се включиха 19 библиотекари от читалищните библиотеки в областта гр. Тервел, гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам, с. Спасово, с. Телериг, гр. Балчик, с. Соколово, с. Крапец, гр. Каварна, с. Карапелит, с. Плачи дол, с. Владимирово, с. Ловчанци, с. Росеново и с. Фелдфебел Дянково. 

В първата сесия библиотечни специалисти от Направление Библиотечни фондове и каталози акцентираха върху основните нормативни документи. 
Втората сесия постави няколко теми, свързани с обслужването на потребителите, иновативни практики и услуги в отговор на новите читателски нагласи и потребности. 
Представените добрите практики на регионалната библиотека дадоха възможност на читалищните библиотекари от областта да взаимстват идеи за разработване и прилагане на нови услуги за местната общност. 

Дискусията включваше въпроси за сътрудничество в работата, възможности за разработване на съвместни дейности, чрез които библиотеките да имат възможност да представят културно-историческото наследство на областта. 

В края на обучителния семинар следва преразпределяне на дарения за библиотеките в областта. От 24 до 28 април предстои специалисти от регионалната библиотека да окажат методическа и консултантска помощ на своите колеги от областта. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно