• Снимка: Topnovini.bg

Досегашният Съвет на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич е бил освободен на проведеното днес Общо събрание на акционерите. Избран е нов състав на съвета, съобщи изпълнителният директор д-р Трифон Йорданов.

Новият борд на „МБАЛ – Добрич“ отново е от трима членове. Като представител на държавата е избрана Венда Зидарова, която е служител в Министерството на здравеопазването. Другият нов член е д-р Митко Груев – ръководител на ОАИЛ в МБАЛ - Добрич, който преди време също бе член на борда. Като трети член на Съвета на директорите е отново е избран д-р Трифон Йорданов. Предстои на свое заседание новият състав да избере председател и изпълнителен директор.

Одобрени са били докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., годишният финансов отчет на дружеството за миналата година, както и други отчетни документи.

Общото събрание е разгледало и предложението на ръководството на болницата  до Министерския съвет за разрешаване на продажба на недвижими имоти, които са неоперативни активи на дружеството. То касае три поземлени имота с 27 сгради в тях, които не се използват от болницата.

Представителят на Министерството на здравеопазването Кирил Кирилов е гласувал „въздържал се“, тъй като е необходимо доокомплектоването с допълнителни документи от Службата по кадастър. След това предстои предложението отново да влезе за обсъждане, каза д-р Йорданов.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно