•  Снимка: БГНЕС

Част от сезонните работници са лишени от обезщетения за безработица заради изискването за 9 месеца осигурителен стаж за последните 15 месеца. Това касае сериозно туристическия бранш, включително и курорта Албена, съобщи пред журналисти в Добрич председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов.  

Туристическият сезон е 3 или 5 месеца и това лишава част от сезонните работници от право на обезщетение. Това е една от причините,поради които има текучество в сезонната заетост, смята д-р Адемов. Според него, би могло, заедно със социалните партньори, да се обмисли съкращаване на срока от 9 на 6 месеца.

„Логиката на тези девет месеца е хората да бъдат ориентирани към активно търсене на работа, а не да разчитат на обезщетение за безработица. Така или иначе, при тази критична ситуация на пазара на труда, когато, освен квалифицирани, се търсят всякакъв вид кадри, включително и неквалифицирани, е редно да се помисли и по този въпрос“, каза д-р Адемов.

Той посочи, че курортът Албена има нужда от 2500 работници и служители. Поради дефицит на кадри на пазара на труда у нас, ръководството на компанията предвижда да ангажира около 1100 души от трети страни – Украйна, Молдова. „Очевидно е, че при положение че нашият пазар на труда не може да осигури тази работна ръка, трябва да сме ориентирани към страни, които са близки по етнорелигиозен, исторически и друг аспект“, каза д-р Адемов. Той посочи, че Законът за трудова миграция и трудова мобилност предвижда издаване на работни визи за 90 дни. „Има възможност този срок да бъде удължен, но процедурата е изключително сложна. Ако искаме да удовлетворим изискванията на работодателите, трябва, заедно със социалните партньори, правителството да предложи промени, които да улеснят наемането на работна ръка. При всички случаи обаче  новоприетите работници и служители не трябва да реализират дъмпинг на пазара на труда и да демотивират окончателно кандидатите българи да работят на този пазар“, посочи д-р Адемов.

Той съобщи, че по последни официални данни заетите в област Добрич са 40 496, а през 2011 г. са били с 3 000 повече. Регистрираните безработни с право на обезщетение са 5 244. Средногодишният процент безработица за област Добрич е 9 % за 2016 г., което е малко над средния за страната.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно