• Снимката е илюстративна

На територията на област Добрич в морските води има 20 зони за къпане. Лабораторният контрол на морските води започва в началото на месец май и приклщчва в края на месец септември, с периодичност - на всеки 2 седмици.
За целия летен сезон на 2017г. няма проби с нестандартни резултати. Морските води за къпане отговарят на здравните изисквания и са били безопасни за здравето на плажуващите.
За периода от 01.01 до 30.09.2017 г. са извършени  435 проверки на 191 плувни басейни, като с 425 проверки са обхванати 185 плувни басейна, находящи се в курортна зона. От общо планираните първоначално за контрол 177 обекта е установено, че 13 не са работили през изминалия сезон. Заличените от регистъра на обектите с обществено предназначение басейни са 4. Пререгистрирани са 18, поради промяна на данни и обстоятелства. Към края на сезона броят на новорегистрираните плувни басейни е 18 и общият им брой е нараснал на 191.
В началото на сезона са издадени 95 предписания за представяне в РЗИ-Добрич на  протоколи  от акредитирана лаборатория относно провеждания собствен мониторинг върху качеството на водата в тях  през месец юни и месец август по показателите на чл.18, ал.3 и ал. 4 от Инструкция № 34 на МЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка.
Взети и изследвани в РЗИ – Добрич са общо 170 проби вода, като от тях  166 проби  през  м. юли, м. август и м. септември. За 1 проблемен от 2015 г. и 2016 г.  обект е извършено пробонабиране на проба вода и през месец август, а през месец юни обектът не е работил.
Поради нефункциониране на 1 обект през м. юни и м. юли  и неполучено предписание от юридическото лице за провеждане на мониторинг, е пробонабрана и анализирана проба вода през м. август.
От тях нестандартните са общо 25 (14.7 %). От всички изследвани проби 16 (9.41%) не отговарят на здравните норми по микробиологични показатели, 5 (2.94 %) - по физико-химични показатели и 4 (2.35 %)  - едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели.
Във връзка с установените несъответствия при контрола на плувните басейни са предприети следните административно-наказателни мерки: издадени са общо 39 предписания: 23  предписания за предприемане на хигиенни мерки; 16 предписания за спиране експлоатацията на басейни; издадени са общо 22 заповеди за спиране експлоатацията на плувни басейни,  16 заповеди, поради нестандартни проби вода (за отклонения по физико-химични и/или микробиологични показатели) и 6 заповеди във връзка с неизпълнени предписания  (1 за неизпълнено предписание във връзка с привеждане качеството на водата от закрит плувен басейн в съответствие със здравните норми и  5 за неизпълнение на т.2 от предписания за представяне на протокол/сертификат от акредитирана лаборатория за изследване на водата през м. август  от  плувни басейни по показателите на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка,  с резултати, съответстващи на здравните изисквания). По-късно, след привеждане на обектите в съответствие със здравните изисквания са издадени 18 заповеди за възстановяване на тяхната експлоатация. Съставени са общо 17 акта за установяване на административни нарушения, 3 от които на юридически лица и 1 на едноличен търговец.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно