Местната инициативна група /МИГ/ в Община Добричка получава финансов ресурс от 2 933 000 лева по Програмата за развитие на селските райони за периода до 2020 година. Председателят на управителния съвет на МИГ Тошко Петков, който е и кмет на общината, подписа споразумение за новата стратегия на развитие на местната група с Министерството на земеделието, храните и горите, съобщават от общината.

С предоставените средства в общината ще бъдат подпомагани проекти по шест мерки на Програмата за развитие на селските райони. Земеделските производители ще могат да кандидатстват за инвестиции в стопанствата си и за преработка на селскостопански продукти. Останалите предприемачи ще могат да подготвят проекти за развитие на неземеделския бизнес, включително за редица производства и услуги.

Екипът на МИГ в офиса, който е базиран в село Бранище, ще консултира всички, които възнамеряват да подготвят проекти.
 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно