Приемът в първи клас в Добрич - в най-близкото до дома училище

Снимка: Topnovini.bg
Снимка: Topnovini.bg

Разработени са единни правила за прием на децата в 1 клас, съобщи заместник-кметът на Добрич по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. В сайта на Община Добрич е публикуван и графикът за прием. Единните правила включват 9 критерия и са съобразени с нормативната уредба. Сред критериите е местоживеенето на децата, като се предлага райониране на града, в зависимост от настоящия адрес. /Картата и графикът може да намерите в прикачените файлове вляво от новината/

Посочва се, че училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината  на навършване на 7-годишна възраст на детето. То може да започне и от 6-годишна възраст по преценка на родителя и при готовност на детето за училище.

Класирането на учениците в първи клас в училищата на територията на Община Добрич се осъществява на база на точкова система, която включва девет критерия. С най-голяма тежест – 15 т., е близостта на училището до настоящия адрес на родителите. Разработена е и специална карта на града. Също 15 точки при класирането получават децата с починали родители. По 10 точки се дават за близнаци,  деца с увреждания и деца със специални образователни потребности, за деца на родители с над 71 % инвалидност, деца, чиито братя или сестри учат в училището, завършилите подготвителна група в учебното заведение.  Толкова точки се дават, ако училището е в близост до местоработата на един от родителите.

Регистрираните критерии се доказват със съответните документи в срока за потвърждаване на приема. При открити несъответствия, детето отпада от приема и може да кандидатства в следващо класиране с ново заявление и нов входящ номер.

За всички деца, които кандидатстват за първи  клас,  задължително се подават заявления по образец в избраното основно или средно училище. Със заповед на директора на училището се определя училищна комисия, която приема заявления и извършва всички дейности по приема в първи клас. 

Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта на всяко училище в определен от Общината срок. В следващо класиране участват само деца, които са новорегистрирани или не са класирани.

Social

Коментари