Въвеждането на нови услуги и нови такси в детските градини предлага общинската администрация в Добрич. Става дума за почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детските заведения по желание на родителите или законните представители на детето, предаде БНР. 

През лятната ваканция – от 1 юни до 15 септември, деца, които са с адресна регистрация, различна от град Добрич, могат да посещават детска градина, а месечната такса ще е в размер на 124 лева. Това предвижда промяна в общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, която ще се обсъжда на заседанието на Общинския съвет на 24 април. 

Друга промяна в наредбата предвижда възможност за почасово ползване на детските градини – в рамките на шест астрономически часа преди обед за периода от 15 септември до 31 май. В този случай таксата да е 62 лева, предлага местната управа. 

Възможност за посещаване на детски ясли се създава и за деца, чиято адресна регистрация не е в Добрич – за тази услуга предлаганата такса е в размер на 135 лева. За останалите деца от града, които вече са обхванати в детските заведения, таксата остава без промяна – 54,21 лв. 

Сред причините за предлаганите промени от общинската администрация посочват разпоредбите в Закона за предучилищното и училищно образование, които регламентират въвеждането на допълнителни услуги. За ползването на тези допълнителни услуги ще са необходими средства за издръжка и ползване на материалната база и за възнагражденията на персонала, посочват специалистите.
 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно